Uudised ja teated

Terviseameti juhised teenistustel osalemiseks

Pane ette mask või kata nina ja suu.

  • Maski tuleb kanda kogu jumalateenistuse ruumis viibimise aja. Erandina on lubatud konkreetse usutava järgimiseks ühel inimesel korraga lühiajaline maski eemaldamine. Vaata, kuidas korrektselt maski kanda Terviseameti kodulehelt.
  • Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed, samuti nt inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud.

Desinfitseeri käed.

  • Eelkõige pöörata tähelepanu sellele, et desinfitseerimisvahendi kasutamisel tuleb kätele kantud soovitatud kogus vedelikku laiali hõõruda, lasta nahasse imbuda ja edasi tegutseda juba nn kuiva käega. Selline käitumine tagab efektiivselt kaitstuse viiruste eest, sest desinfitseerimisvahendis olev toimeaine on selliselt nahal korralikult viiruste kaitseks toimet avaldanud.
  • Mistahes kemikaalidest tingitud mürgistusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusesse numbril 16662.

Istu selleks ettenähtud istekohale.

  • Soovitatav on, et kohad täidetakse järjest, vältides nii üksikutele tühjadele kohtadele liikudes mittevajalikke lähikontakte.
  • Kohale suunamisel saavad abiks olla koguduse vabatahtlikud, kes tunnevad usulise ühenduse praktikat ja ruumikasutuse põhimõtteid.

Võimalusel väldi ühiskasutuses laulu- või palveraamatute kasutamist. Võta vajadusel kaasa enda oma. Väldi intensiivset laulmist.

Minimeeri lähikontakte nii vaimulike kui teiste jumalateenistusel viibivate inimestega (sh kallistamine, vaimuliku käe suudlemine jne)

Hoidu usutraditsiooni pühade esemete puudutamisest ka siis, kui see on kirikus tavaolukorras kombeks, sh ristide, ikoonide jm käega või suuga puudutamisest. Nakkus levib ka pindadelt.

Pärast jumalateenistust välju ruumist (kirik, palvela jm) 2+2 reeglit järgides.

  • Jumalateenistuse ruumist või hoonest väljumisel saavad olla abiks koguduse vabatahtlikud. Kindlasti tuleb väljumisel püüda vältida suuremaid kogunemisi nt uksel (nn pudelikael).
  • Võimalusel annab vaimulik suuniseid jumalateenistuse järel ruumist lahkumiseks.

 

Allikas: Terviseamet 18.12.2020

Telefon: +372 769 0495
E-post: sangaste@eelk.ee

Toeta kogudust

Pank: Swedbank
A/a: EE532200001120024871

Piibel net

EELK